Läroplan

Svenska Skolan i Silicon Valley erbjuder svensk språkutbildning för barn mellan tre och arton år. Detta görs med svenska språkböcker och annat material om Sverige och svenska traditioner.

​Skoleleverna (ålder 6-18) är indelade i grupper och lektionerna leds av en dedikerad lärare per grupp. Antalet elever varierar från år till år men brukar vara mellan 20 och 30 elever. Förskolans (ålder 3-6) lektioner leds av en lärare som utforskar det svenska språket med barnen genom att sjunga sånger, läsa böcker, spela spel med mera. Eftersom skolan är en ideell skolförening driven av föräldrar turas föräldrarna om med att hjälpa till i klassrummet.

Under skolårets gång har vi traditionella svenska evenemang som Luciatåg, julpyssel, och påskpyssel med påskgubbar och påskgummor. Vid skolavslutningen sjunger vi "Den blomstertid nu kommer" och spelar brännboll.

Svenska Skolan är en "California Non-Profit Corp." och fungerar som en ideell skolförening. Skolan styrs av en styrelse bestående av föräldrar till barnen. Utbildningen följer det svenska Skolverkets direktiv för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Start    Läroplan  Ansökan BilderKontakt

SKOLNYHETER
+ Vårterminen började 5 januari