Om oss

Svenska Skolan i Silicon Valley erbjuder kompletterande svensk språkutbildning för barn

Eleverna (ålder 3-18) är indelade i grupper efter ålder och svenskkunskaper och lektionerna leds av en dedikerad lärare per grupp. Antalet elever varierar från år till år. Vi använder svenska språkböcker och annat material om Sverige och svenska traditioner. Den yngsta gruppen (med elever 3-6 år) utforskar det svenska språket genom att sjunga sånger, läsa böcker, spela spel med mera.

Eftersom skolan är en ideell skolförening driven av föräldrar turas föräldrarna om med att hjälpa till i klassrummet.​

Under skolårets gång har vi traditionella svenska evenemang som Luciatåg, julpyssel, semmeldag, och påskpyssel med påskgubbar och påskgummor. Vid skolavslutningen sjunger vi "Den blomstertid nu kommer" och spelar brännboll.

Svenska Skolan är en "California Non-Profit Corp." och fungerar som en ideell skolförening. Skolan styrs av en styrelse bestående av föräldrar till barnen. Utbildningen följer det svenska Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet .

Vi söker lärare till läsåret 2018/19

Vikarier

Vår skola expanderar och vi söker ytterligare en lärare från och med nästa läsår, i första hand till en av de yngre grupperna. Den första lektionen är 7 september 2018, men helst är du tillgänglig redan för vårt upptaktsmöte 20 augusti.

All undervisning och skolverksamhet sker på svenska. Under skolårets gång har skolan traditionella svenska evenemang som Luciatåg, julpyssel, semmelbak, påskpyssel med påskgubbar och påskgummor och en riktig skolavslutning.

Skolan erbjuder kompletterande undervisning i svenska språket för barn med svensk bakgrund och alla läraruppdrag är därmed på deltid. Lektionerna hålls under 37 fredagseftermiddagar under skolåret. Lektionstiden är kl 15.45-17.45. Du ansvarar för förberedelser, planering och upprättande av en lektionsplan för året. Planeringen sker i samråd med skolans andra lärare och skolans styrelse. 

Skolan är en ideell skolförening driven av föräldrar och föräldrarna turas om med att hjälpa till i klassrummet. Vi hyr klassrum på en privatskola i Los Gatos. Skolan har för närvarande ca 50 elever i åldrarna 3-13 år, fördelade på fyra klasser.

Krav:
Svenska som modersmål eller motsvarande
Tillstånd att förvärvsarbeta i USA
Utbildning och/eller erfarenhet inom liknande verksamhet
Gränslöst tålamod och omtanke om barn

För vidare frågor om tjänsten och åldersgrupp eller för att ansöka (CV och en kortfattad intresseanmälan), skriv till oss på swed_school[AT]yahoo.com.

 
Om du är intresserad av att vikariera vid tillfällen då våra ordinarie lärare är frånvarande är du välkommen att skicka in en intresseanmälan och ditt CV till oss. 

Krav är att du har svenska som modersmål eller motsvarande,
tillstånd att förvärvsarbeta i USA och omtanke om barn. Vi ser gärna att du har utbildning och/eller erfarenhet inom liknande verksamhet.