Lucia Celebration

Our annual Lucia Celebration takes place on December 9, 2018. On the day of the event, tickets are available at the door for 23 dollars/adult. 

Read more >>
Svenska Skolan i Silicon Valley finns i Los Gatos, Kalifornien, och vi erbjuder kompletterande undervisning i svenska språket för barn mellan tre och arton år. Undervisningen syftar till att hjälpa våra elever att bibehålla och utveckla sitt svenska språk, både akademiskt och socialt. ​​​​​​​​​​

The Swedish School in Silicon Valley offers supplemental Swedish Language Education to children between three and eighteen years. Our mission is to encourage students of Swedish descent and their families to maintain the Swedish language. Our teachers and parents are dedicated to helping the children discover their language – academically as well as socially.

​Välkommen till oss!

Donera till Svenska Skolan
Donate
Du kan donera till Svenska Skolan i Silicon Valley, t ex via PayPal (donationer är avdragsgilla i USA)